Tüketici Hakları

Av.Yusuf Ayık (Hukuk/Danışmanlık)

Dikkat: Aşağıdaki makalenin tüm hakları saklıdır (© Hukuk Makaleleri/ Tüketicinin Tercih Hakkı -2018). Makale veya

makalenin herhangi bir kısmını herhangi bir iletişim ortamında (internet, basın veya yerel ortamlar) kullanmadan önce

Av. Yusuf Ayık'tan izin almanız önerilir. Aksi durumlar 5846 sayılı Fikir ve San. Es. Kanunu'na muhalefet anlamına gelir.

Avukat Yusuf Ayık   - Randevu almak için: 0212 291 05 36 - 0532 223 52 25

ANASAYFA      AYIPLI MALDA TÜKETICININ TERCIH HAKKI     AYIPLI KONUTTA TÜKETICI HAKLARI       TÜKETİCİ MAHKEMESİ KARARLARI       İLETİŞİM

 

AYIPLI MAL DAVALARI

İLE İLGİLİ ÖRNEK

YARGITAY KARARLARI:

İlk arızada ayıplı malı iade ile ödediği paranın tahsilini isteyen davacının talebi haklıdır:

 

ÖZET : Davacının, davalı otomotiv şirketinden satın aldığı otomobilin kısa süre içinde arızalandığını bildirip ödediği bedelin iadesini istemesi ancak davalı tarafından reddedilmesi üzerine gönderdiği ihtarnamenin de kabul edilmemesi sebebiyle aracın iadesi ile ödediği paranın tahsiline karar verilmesini talep ettiği davada, davacının 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesine dayanarak, ayıplı çıkan araç ile ilgili tercih hakkını baştan itibaren aracın iadesi ve ödediği paranın tahsili yönünde kullanması karşısında, mahkemece, davacının talebine uygun olarak karar verilmesi gerekir. Tamamı için tıklayınız >>

 

 

Satılan malın ayıbı tüketiciden ağır kusur veya hile ile gizlenmişse iade veya değişim 2 yıllık zamanaşımına tabi değildir:

 

ÖZET : Tüketici yasası ile Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaat edilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı hizmet olarak kabul edilir.

Satıcının ayıba karşı sorumlu tutulanların daha uzun bir garanti süresi vermemesi/daha uzun bir süre sorumluluk üstlenmemeleri halinde ayıplı maldan doğan davaların/sorumluluğun ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaşımına tabi olduğu, ancak, satılan malın ayıbı tüketiciden satıcının hile ile/ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse 2 yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamayacağı, hükmü yer almaktadır. Tamamı için tıklayınız >>

 

 

 

 

 ÖZET: Davacı, davalıdan nisan 2002 tarihinde satın aldığı peugoet araçla oğlunun 9.6.2002 tarihinde trafik kazası geçirdiğini, kaza sırasında kullanma klavuzunda vaad edilen güvenlik sisteminin çalışmadığını, aracın tamiri için 10.6.2002 tarihinde davalıya teslim edilmesine rağmen aracın henüz tamir edilmediğini ve yeni araç da tahsis edilmediğini ayıplı araç satışının söz konusu olduğunu ileri sürerek yaralanma sebebiyle 1.000.000.000 TL'nin ve tamir süresince araç kirası olarak ödenen 2.950.000.000 TL.nın faiz ile davalıdan… Tamamı için tıklayınız >>

 

 

 

 

 

Örnek Karar 1

 

Örnek Karar 2

 

Örnek Karar 3

 

Örnek Karar 4

 

Örnek Karar 5

 

Örnek Karar 6

 

Örnek Karar 7

 

Örnek Karar 8

 

 AYIPLI ARAÇ BİLİRKİŞİ RAPORLARI

1.BİLİRKİŞİ RAPORU (Boya ve kaporta ile ilgili)

“Tespit isteyene ait 34 .. .. plakalı aracın tavan, motor kaputu, arka bagaj kapağı, sağ ve sol yan kaplamalardaki boya kalınlıkları ölçülmüş ve aşağıdaki değerler elde edilmiştir:

 

Ölçüm Noktası

Boya kalınlığı

(mikrometre)

Tavan-1

181

Tavan-2

166

Tavan-3

194

Tavan-4

181

Tavan-5

169

Tavan-6

182

Arka bagaj kapağı

113

Motor Kaputu-1

125

Motor kaputu-2

99,6

Motor kaputu-3

118

 

Aracın tavan kısmının arka bagaj kapağıyla birleştiği bölgede yapılan incelemede, tavan kısmını iki kat boya olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca boya sıçramaları görülmüştür.

Yukarıdaki bulguların, aracın tavanındaki boya kalınlığının diğer bölgelerdeki boya kalınlıklarından yaklaşık %50 daha fazla olduğu görülmüştür. Bu durum aracın tavanının orijinal boyasının üzerine bir kat daha boya uygulandığını göstermektedir.

Aracın diğer bölgeleri ile tavan bölgesinin arasında yaklaşık %50’lik bir fark olması, aracın boya kalınlığının homojen olmadığını göstermektedir ve bu kalınlık farkının günümüz otomobil imalatında kabul edilen tolerans sınırları dahilinde bir değer  olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Sıfır kilometre bir aracın tavanına ikinci kez boya uygulanması, aracın imalatı sırasında oluşan bir hatanın giderilmesi amacıyla uygulanabileceğinden, araç imalat hatalıdır. Bu imalat hatasının, normal bir kullanıcı tarafından aracın satın alınması aşamasında fark edilmesi mümkün olmadığından araç gizli ayıplıdır.

2.BİLİRKİŞİ RAPORU (Boya ve kaporta ile ilgili)

1.Tespit konusu araç üzerinde yapılan incelemede, aracın sol arka çamurluğunun boya renginin, bitşiğindeli sol arka kapıdan ve arka tamponun renginden farklı olduğu tespit edilmiştir.

2.Yapılan boya kalınlığı ölçümünde, sol arka kapı,tavan, arka tampon, arka bagaj kapağı boya kalınlıklarının 120 mikron olmasına rağmen, renk tonu farklı olan sol arka çamurluğunun 280 mikron olduğu tespit edilmiştir.

3.Yukarıda yapılan tespitlerde, aracın sol arka çamurluğunun daha öneden hasar gördüğü ve yeniden boyandığı ve orijinal fabrikasyon boya olmadığı anlaşılmıştır.

4. Tespit konusu aracın sol arka çamurluğunun orijinal fabrikasyon boyasının farklı olduğu ve kalınlığının diğer bölgelerdeki boya kalınlığından farklı olduğu, aracın satın alınması aşamasında sırdan bir tüketici durumundaki sahibi tarafından anlaşılması mümkün olmayıp ancak kalınlık ölçen cihaz yardımıyla anlaşılabileceğinden, aracın sol arka çamurluğundaki yeniden boyanma işlemi bir gizli ayıptır.

 

 

3.BİLİRKİŞİ RAPORU (şanzıman, ve motor devri ile ilgili )

1.         Tespit konusu 34 .. …. plakalı araçta, Mahkeme heyeti ve davacı vekili ile birlikte, İTÜ Ayazağa kampüsünde deneme sürüşüne çıkılmış ve araç burada iniş, yokuş, düz yol konumlarında test edilmiştir.

2.             2.                   2.                   2.                   2.                   2.                   2.                   2.                   2.                   Aracın test sürüşünde, durup kalkma sırasında  vites geçişlerinde sarsıntılı ve aşırı motor devirli gerçekleştiği, motor devri 3500-4000 olmadan vites geçişlerinin meydana gelmediği, motor sesinin aşırı yükseldiği tespit edilmiştir .

3.             3.                   3.                   3.                   3.                   3.                   3.                   3.                   3.                   Yokuş yukarı dur-kalk şeklinde yapılan test sürüşü sırasında, araçta 4. Dur-kalk’tan sonraki duruşta, aracın gösterge panelinde arıza hali sinyali verilmiş ve araç kendini korumaya almıştır. Ancak 15 dakikalık bir beklemenin ardından aracın şanzıman yağı sıcaklığı düştükten sonra hareket edebilmiştir. Bu haliyle aracın kalabalık yollarda yokuş yuları dur-kalk şeklinde kullanılmasının mümkün olmadığı ve hem aracın hem de içindekilerin güvenliğinin ortadan kalktığı tespit edilmiştir.

4.             4.                   4.                   4.                   4.                   4.                   4.                   4.                   4.                   Aracın vitesi, ekli fotoğraflarda da görüldüğü üzere, hem düz hem de otomatik viteste kullanılabilecek bir görüntüye sahiptir. Ancak otomatik debriyaj olmasına rağmen, özellikle yokuş yukarı seyirde durup kalkma anında aşırı şekilde geri kaymaktadır. Bu durumda aracın, aracın gaz pedalına ani yüklenmek gerekmekte ve bu durum da yukarıdaki 3.maddede belirtilen arıza halinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

5.             5.                   5.                   5.                   5.                   5.                   5.                   5.                   5.                   Yukarıdaki 3. ve 4.maddede belirtilen durumlar nedeni ile aracın şehir içi trafikte dur kalk şeklindeki seyrinin mümkün olmadığı, dolayısıyla aracın şehir içi trafikte kullanılmasının can ve mal güvenliği bakımından tehlikeli olduğu tespit edilmiştir.

6.             6.                   6.                   6.                   6.                   6.                   6.                   6.                   6.                   Aracın yarı otomatik vitese sahip bir aracın sahip olması gereken asgari konfor düzeyine sahip olmayıp sürücünün sürekli olarak vitese, vites kutusundan gelen sese, vites geçişlerinin zamanında ve uygun motor devrinde gerçekleşip gerçekleşmediğine dikkat etmesini gerektirmektedir. Bu haliyle tespit konusu araç, satışı sırasında davacıya taahhüt edilen yarı otomatik vitesli araç özelliğini (konforunu) sağlamamaktadır. Bu yapısal problemin çözülmesi mümkün olmadığından ve aracın imalatından gelen bir olumsuz özellik olduğundan, araçtan faydalanamama hali süreklilik kazanmış durumdadır.

7.             7.                   7.                   7.                   7.                   7.                   7.                   7.                   7.                   Aracın immobilizer sistemli kontak anahtarının çalışmadığı tespit edilmiştir.

8.             8.                   8.                   8.                   8.                   8.                   8.                   8.                   8.                   Seyir sırasında dış hava sıcaklığı 32C olasına rağmen klima çalıştırıldığında, ön cam iç yüzeyinde buğu oluşumu gözlenmiştir. Bu durum, sürücünün seyir emniyetini ortadan kaldırarak can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.

9.             9.                   9.                   9.                   9.                   9.                   9.                   9.                   9.                   Araçla yoğun trafikte seyir sırasında önde seyreden araçların egzoz gazlarının yoğun şekilde araç içine girdiği ve bu nedenle sürekli olarak havalandırma panelinde bulunan “iç havanın dolaştırılması” seçeneğinin kullanımının gerektirdiği tespit edilmiştir.

10.          10.               10.               10.               10.               10.               10.               10.               10.               Yukarıda anılan özellikler, sürücünün kullanım hatasından kaynaklanmayan imalat hatalıdır. Bu imalat hataları, aracın satın alınması aşamasında anlaşılamayacağından ve ancak araç belirli bir süre kullanıldıktan sonra anlaşılabileceğinden araç gizli ayıplıdır.

 

 

 4.BİLİRKİŞİ RAPORU (Aracın su alması)

1.             1.                   1.                   1.                   1.                   1.                   1.                   1.                   Aracın sürücü kısmında yapılan incelemede, aracın fren ve debriyaj pedallarının olduğu yerin altındaki paspasın uç kısmının ıslak olduğu tespit edilmiştir.

 

2.             2.                   2.                   2.                   2.                   2.                   2.                   2.                   Aracın içinde yapılan incelemede, sürücü ön güneş siperliğinin uç kısmında su damlaları olduğu ve bu kısımdan su damladığı tespit edilmiştir.

 

3.             3.                   3.                   3.                   3.                   3.                   3.                   3.                   Aracın sürücü ön güneş siperliğinden damlayan suların aracın gösterge paneline düşerek buradan da aşağıya sızarak paspası ıslattığı tespit edilmiştir.

 

4.             4.                   4.                   4.                   4.                   4.                   4.                   4.                   Araç içinde gözle yapılan incelemede, su sızıntısının elektrikli açılır cam tavandan oluştuğu gözlenmişse de, kesin tespit için bu parçanın yetkili serviste daha detaylı incelenmesi ve basınçlı su testine tabi tutulması gerekir.

 

5.             5.                   5.                   5.                   5.                   5.                   5.                   5.                   Aracın elektrikli cam tavanında su sızıntısı oluşması, tamamen aracın imalatından kaynaklanan bir kusur olup sürücü veya kullanıcının müdahalesi ile oluşması mümkün olmadığından, bir imalat hatasıdır.

 

6.             6.                   6.                   6.                   6.                   6.                   6.                   6.                   Araçta su sızıntısı şeklinde görülen imalat hatasının, aracın ilk satın alındığı anda anlaşılması mümkün olmadığından ve ancak şiddetli yağan yağmur sonrasında anlaşılabileceğinden, bir gizli ayıptır.

 

SONUÇ:

Yukarıda açıklandığı üzere

1.     1.       1.       1.       1.       1.       1.       1.       Tespit konusu 34 .. … plakalı otomobilde oluşan su sızıntısı imalat hatası olup araç gizli ayıplıdır.

2.     2.       2.       2.       2.       2.       2.       2.       Aracın durumunu gösteren 4 adet renkli fotoğraf rapor ekinde sunulmuştur.

 

 

TÜKETİCİ MEDYA HABERLERİ

 Bindiğiniz araba sahte olabilir! Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, bir buçuk yıldır büyük gizlilikle yürütülen ithal oto operasyonunu açıkladı… www.hurriyet.com.tr

Sahte belgelerle binlerce aracın ülkeye getirilip satıldığı tespitini yapan Ergün, şebekelere aracılık eden ya da göz yuman 40 memurun işine son verdi. Firmaları savcılığa vermeye hazırlanan Ergün, vatandaşın kullandığı sahte belgeli binlerce otomobil ve cipin toplatılacağını söyledi. Bakan, çok sayıda otomotiv firmasını yüklü cezaların beklediğini açıkladı. 

ÜÇ YOLDAN SAHTECİLİK

Bakan Ergün’ün verdiği bilgilere göre, ithal oto sahteciliği üç farklı yöntemle gerçekleştirilmiş. İşte tespit edilen üç yöntem:

1-Çeşitli ülkelerde kullanılmış eski araçlar, sahte belgelerle Türkiye’ye sıfır araç gibi getirildi.

2- Avrupa ülkelerindeki cipler, Türkiye’ye ‘hafif ticari araç’ belgeleriyle sokuldu. Böylece bu araçlara daha az vergi ödendi.

3- Üretim için gerekli olan ‘tip onay belgeleri’, uluslar arası yetkili kuruluşlar tarafından onaylanmış gibi sahte belge düzenlendi.

 

 

 

 

TV PROGRAMLARI

FOX TV
Tarih : 25.03.2008
Saat : 09:50

cnn türk | izlesene.com

 

CNN TURK
Tarih : 11.08.2010
Saat : 21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ANASAYFA         AYIPLI MALDA TÜKETICININ TERCIH HAKKI        AYIPLI KONUTTA TÜKETICI HAKLARI        TÜKETİCİ MAHKEMESİ KARARLARI     İLETİŞİM

 

                                                        Av. Yusuf Ayık

                            Adres:  Osmanbey, Halaskargazi Cad. Küçükbahçe Sok. Topdemir İş Merkezi N.29 K.3 D.18-19       ŞİŞLİ/İSTANBUL

                           Tel:   +90 212 291 05 36 - +90 212 291 05 38 - +90 532 223 52 25  e-posta: avukatyusufayik@gmail.com, ayikyusuf@gmail.com

               

 

 

                 2018©- Her Hakkı Saklıdır.

 

http://beta.easyhitcounters.com/counter/index.php?u=www.yusufayik.av.tr