AVUKAT
YUSUF AYIK Hukuk/Danışmanlık

 

 

Av.Yusuf AYIK (23321)

1973 yılında Mersin’de doğdu. Mersin Atatürk Lisesini bitirdikten sonra 1998 Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 30 Eylül 1999 yılından bu yana İstanbul Barosu üyesi olarak Şişli’deki bürosunda Serbest Avukatlık yapmaktadır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında siyasi ve sosyal görevlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
E-Posta:
avukatyusufayik@gmail.com

 

 

    MAKALELER:

 

 

AYIPLI MALDA TÜKETİCİ HAKLARI:

Öncelikli şu hususu belirtmeliyim ki; birçok firmanın kullanma kılavuzunda yazdığı gibi ayıplı malın 2 defa tamir için servise girmesi, tamiri mümkün olmazsa malın değiştirilmesi gibi bir durum tüketicinin tek ve öncelikli seçeneği değildir?

Tüketici malın ayıpsız yenisi ile değiştirme hakkını, ayıplı malı iade ile parasının iade hakkını ve yine isterse tamir hakkını kullanmakta serbesttir. Bu konuda tercih hakkı sahibi kişi tüketicidir. (TKHK m.8-11)  Makalenin Devamı »

 

AYIPLI KONUTTA TÜKETİCİ HAKLARI:

Burada hemen belirtilmelidir ki tüketici, ticari dağıtım zincirinin nihai halkasını oluşturur; ekonominin nihai hedefi olan tüketicinin, satıcı karşısında daha etkin olarak korunması gereği, tüketici hukukunun temel düşüncesini oluşturmaktadır. Bu noktada tüketici, üretilip piyasaya sürülen ve üretim sürecinin hiçbir aşamasında bilgi sahibi olmadığı ürün veya sunulan hizmeti satın aldığı bir ilişkide doğal olarak zayıf durumdadır. Makalenin Devamı »

 

 
“VILLA SAHIBI IADE DAVASI AÇABILIR”

Sitenin projesinde havuz varsa ve daha sonra havuz yapılmazsa, bu ayıplı mal kapsamına girer. Bu durumda siteden ev alanlar ayıplı malın iadesi talebiyle dava açabilir. Bu talep iki şekilde olabilir. Satın alınan evin iadesi talep edilebilir ya da ayıp oranında bedel indirimi söz konusu olabilir. Ancak genelde ev iadesi olmaz, bedel indirimi talep edilir. Bir ev, sitede havuz olacak taahhütüyle satılmış, ancak daha sonra havuz yapılmamışsa, evi alan kişi bedel indirimi talep edebilir.  Devamı Milliyet.com.tr’de »

 

İŞ AKDİ SONRA ERDİRİLEN İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR?

İş akdi işveren tarafından haksız olarak sona erdirilen işçilerin hakları nelerdir? Nerelere başvurmalı ve ne türlü bir yöntem izlemelidirler?

İş akdi işveren tarafından sona erdirilen işçi genellikle bu durumun yarattığı korkunç moral bozukluğu ile ne yapacağını bilememektedir. İşverenler ise konumunun verdiği rahatlık ile hareket etmektedir.  Makalenin Devamı >>

 

 

 

 

AYIPLI MAL DAVALARI İLE İLGİLİ YEREL MAHKEME KARARLARI

 

İSTANBUL 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Gerekçeli Karar

Mahkememizde görülmekte bulunan ayıplı mal davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, Gereği düşünüldü:

Davacı vekili 05.05.2009 tarihli dilekçesi ile; davacının 12.06.2007 tarihinde davalılardan …… Tic. Aş den satın aldığı yetkili serviste onarım gördüğü, onarıma rağmen Devamı »

 

TARSUS (Mersin) ASLİYE (2) HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATI İLE)

Davacı ve vekili dilekçe ve beyanlarında özetle ; 02.12.2005 tarihinde davalılardan ……… Oto Servis ve tic. AŞ’den 70.183,24- YTL bedel ile dava konusu aracı satın aldığını, aracı satın aldığı ilk yıldan itibaren arıza vermeye başladığını, ikiden fazla olarak aynı arıza nedeniyle, dörtten fazla olarak da farklı arızalar nedeniyle servise verildiğini, Devamı »

 

İSTANBUL 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacılar vekili dava dilekçesinde; müvekkillerinin 14.12.2005 tarihli fatura ile 2006 model ……………….. marka ve model, duman grisi, ……………… üretim nolu, …………………….. şasi nolu, ……………….. motor nolu, ……………… plaka no’lu otomobili satın aldığını, müvekkilinin aracı kaportasında bulunan ve tavan, arka kısım, kaput ve diğer muhtelif yerlerinde  ortaya çıkan çok sayıda kabarıklık ve lekelenmelerin oluştuğunu, direksiyon milli ve direksiyon kolunda yoğun paslanma olduğunu ve direksiyonda anormal seslerin oluştuğunu, müvekkilinin bu arızaları sürekli davalı firmaya bildirdiğini, davalı firmanın aracı incelediğini ve arızaları kendisinin de  tespit ettiğini, davalı firmanın arızaları tespit etmesine rağmen aracı yenisi ile değiştirilmesini kabul etmediğini bunun yerine sürekli onarım teklif ettiğini,ancak müvekkilinin aracı yeni ile değiştirilmesini talep ettiğini, bu nedenle Tüketici Sorunları İI Hakem Heyetine başvuruda bulunduğunu,il hakem heyetince bilirkişi incelemesinin yaptırıldığını ve incele sonucunda aracın ayıplı olduğunun ortaya çıktığını, il hakem heyetince aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi yönünde karar verildiğini beyanla ayıplı ………………. model otomobilin ayıptan ari 0 km yenisi ile değiştirilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Devamı »

 

İSTANBUL 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili 22.06.2009 tarihli dilekçesi ile; davacının 29.02.2008 tarihinde davalı ………… servis Tic. Aş den satın aldığı .. .. …. plaka sayılı …. … ..  marka aracın imalattan kaynaklanan gizli ayıp bulunduğunu belirterek aracın davalılara iadesi ile satış bedeli olan 34.169,99 TL nin dava tarihinden itibaren değişen oranlarda avans faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir. 

Davalılar vekilleri cevap dilekçelerinde özetle; davacınn talep hakkının zamanaşımına uğradığını , dava konusu araçta ayıp bulunmadığını, aracın 1186 km de kaza geçirerek kasko sigortası kapsamında onarım gördüğünü, 28.05.2009 tarihinde vitesle ilgili şikayet üzerine yapılan incelemede debriyaj baskı ve balatasının kullanıma bağlı olarak aşındığı ve değişimi gerektiğini davacıya bildirilmiş olmasına rağmen davacının onarıma izin vermediğini, yetkili servis tarafından yapılan incelemelerde araçta arıza kaydına rastlanmadığının aracın sürekli kaza geçirdiğini ve büyük hasarlar gördüğünü, davacının tercihini ücretsiz onarım hakkından yana kullandığını belirterek davanın reddini istemişlerdir.  Devamı »

 

 

 

Ayıplı Araçlarla İlgili Verilen Uzman Bilirkişi Raporları >>

 

HABERLER:

 

İşyerinde psikolojik taciz, yıldırkaçır ya da mobbing... Nedir, mağdur olduğunuzu nasıl anlarsınız, haklarınız neler? Av. Yusuf Ayık, sorularınızı cevaplıyor... teve2 Canlı yayını... title="cnn türk ">cnn türk | izlesene.com

CNN TURK 11.08.2010 21:00

 

 

İşçiler İçin Adalet Çağrısı

 

Bilinmelidir ki alınteri ile hayatı yaratan emekçilerin haklarını gözetmeyen bir rejim, demokrasi değildir. Emekçilerin insanca yaşam koşulları için ekonomik haklarını korumayan bir devlet sosyal devlet değildir. Emekçilerin adalet arayışına çözüm olmayan bir devlet hukuk devleti hiç değildir.

Son krizin yükü büyük ölçüde işçilerin sırtına yıkılmıştır. Kriz gerekçesiyle işten atmalar kitlesel hale gelmiştir. Uzun çalışma saatleri, düşük ücretler, hak gaspları, sendikal örgütlülüğün engellenmesi gibi pek çok işçi sorunu birikmiştir.

Dava yürütme süreçlerinin pahalı, adaletin erişilebilir olmaktan uzak olması nedeniyle, işçilerin önemli bir kısmı davasını Mahkeme’ye taşımamaktadır. Buna rağmen yaşanan büyük hak gaspları, adalet arayışında onbinlerce işçiyi Mahkeme kapılarına getirmiştir.

Anayasada belirtilen sosyal hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi; ekonomik olarak güçsüz durumda bulunan işçinin adalet arayışının hem ucuz olmasını, hem de yargılamanın hızlı olmasını gerektirmektedir. TMSF’ye devredilen bankalar için davalar harçsız açılırken, mağdur durumdaki işçiden yüksek harçlar talep edilmektedir.

Bugün onbinlerce işçinin adalet arayışı, Mahkemelerdeki dava yığılması nedeniyle fiilen ortadan kalkmış durumdadır. HSYK tarafından bu Mahkemelerin 1 yıl içindeki ortalama dosya sayısı 1000 olarak belirlenmiş iken, fiilen Mahkemelerin dosya sayısı 2000’lere yaklaşmış, bazı yerlerde 3000’leri geçtiği de görülmüştür. AB ülkelerinin ortalaması ise 200’dür. Bunun sonucu olarak;

•      2 ay içinde bitirilmesi gereken işe iade davalarının sonuçlanması Yargıtay süreci hariç olmak üzere bir seneyi bulmaktadır. Bu nedenle davalar pratikte işçiye fayda sağlamadığı gibi, işveren yönünden de caydırıcılığı ortadan kalkmaktadır. Örneğin Sinter Metal işçilerinin 14 aydır devam eden işe iade davası sonuçlanmadığı gibi 1 Martta yapılan duruşmasında Ağustosa, yani 6 ay sonrasına ertelenmiştir.

•      İşçinin hizmet tespiti, kıdem-ihbar tazminatları, fazla mesai, tatil ücretleri ve maaş gibi alacaklarına ilişkin davaların neticelenmesi ise Yargıtay süreci hariç 2 yılı geçmektedir.

•      İş Mahkemeleri yılda 2, en çok 3 duruşma yapabilmekte, Yargıtay’a giden dosyalar 1 yıldan önce dönmemektedir, bazen Yargıtay’dan dönüş süresi 2 yılı da geçmektedir. Bu süre içinde yeni bir işe girmemiş olan işçi ekonomik olarak tükenmekte, dava kendisine yük haline gelmektedir.

İşçilerin ve onların hak arayıcısı durumundaki avukatların, Mahkemelerin yükü bunca artmasına rağmen çözüm üretmekten sorumlu olan kurumlar bu soruna herhangi bir yaklaşım göstermemektedir.

Meclis’i işçilerin yaşadığı krize çare olabilecek gerçek bir işgüvencesi, işsizlik koruması ve adalete erişimi ücretsiz hale getiren yasal düzenlemeler yapmaya çağırıyoruz.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Adalet Bakanlığı bir an önce yeni İş Mahkemeleri ve iş davalarını inceleyecek yeni Yargıtay Daireleri kurmak, bu Mahkeme ve Yüksek Yargı organlarına ilgili atamaları yapmak görev ve sorumluluğunu yerine getirmelidir. Meslek örgütlerimiz Barolar ile Türkiye Barolar Birliği’ni hem işçilerin hem meslektaşlarımızın bu büyük sorununun çözümünün takipçisi olmaya çağırıyoruz. 

DEMOKRASİ İÇİN HUKUKÇULAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞDAŞ AVUKATLAR GRUBU

TEKEL İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Av. Yusuf Ayık

                            Adres:  Osmanbey, Halaskargazi Cad. Küçükbahçe Sok. Topdemir İş Merkezi N.29 K.3 D.18-19  ŞİŞLİ/İSTANBUL

                           Tel:   +90 212 291 05 36 - +90 212 291 05 38 - +90 532 223 52 25  e-posta: avukatyusufayik@gmail.com, ayikyusuf@gmail.com

               

 

 

                 2018©- Her Hakkı Saklıdır.

 

http://beta.easyhitcounters.com/counter/index.php?u=www.yusufayik.av.tr